Kunst­kri­ti­ker Ben­te Sca­ve­ni­us lan­ger ud efter Soci­al­de­mo­kra­ti­et: De har ingen sans for kunst

Da Stats­mi­ni­ste­ri­et valg­te ny kunst til væg­gen under nytårs­ta­len på Mari­en­borg, afslø­re­de de for os alle, at de ikke har nogen som helst sans for kunst. Det siger kunst­kri­ti­ke­ren Ben­te Scavenius. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her