LA-kan­di­dat vej­led­te om at skju­le dona­tion: Skal være den før­ste til at bekla­ge, hvis man får det indtryk

Den afgående formand Carl Andersen. Liberal Alliances Ungdom holder landsmøde på Høje Taastrup Gymnasium, lørdag den 23. februar 2019. Syv kvindelige medlemmer af Liberal Alliances Ungdom (LAU) fortæller i anonyme vidnesbyrd om voldtægt, seksuelle krænkelser og tilnærmelser begået af mandlige medlemmer af ungdomspartiet.De bliver offentliggjort på LAU's landsmøde lørdag. Sagerne er blevet anmeldt til politiet torsdag, og der er nu åbnet en efterforskning. Det bekræfter Københavns Politi, ifølge Dagbladet Information, som er blevet oplyst om sagerne af tidligere formand for LAU Rasmus Brygger.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix)

Man­ge par­ti­er er fal­det i, og Libe­ral Alli­an­ce er alt­så ingen und­ta­gel­se. I den skjul­te opta­gel­se med Mads Grøn­lund Dine­sen kom­mer Carl Ander­sen, der også selv er fol­ke­tings­kan­di­dat for par­ti­et, med fle­re for­slag til, hvor­dan man kan split­te dona­tio­nen op, så give­ren hol­der sig under beløbs­græn­sen på 22.200 kro­ner og der­med er ano­nym. Sam­ta­len er en klok­ke­klar instruk­tion i at omgå reg­ler­ne for par­ti­støt­te, lyder det fra en ræk­ke eks­per­ter, som Fri­heds­bre­vet har vist opta­gel­ser­ne til. Da Fri­heds­bre­vet kon­fron­te­rer Carl Ander­sen med de skjul­te opta­gel­ser, siger han, at han skal være den før­ste til at bekla­ge, hvis det lig­ner, at han hjæl­per med at omgå reglerne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her