Læk­ket mail afslø­rer rig­mands S‑støtte: “Har altid fået god behandling”

Aal­borg-borg­me­ster Tho­mas Kastrup-Lar­sen (S) har i fle­re måne­der været under beskyd­ning for at være lidt for tæt på S‑storsponsor og byg­ge­ma­ta­dor Jes­per Sko­vs­gaard. Nu kan Fri­heds­bre­vet for­tæl­le, at Jes­per Sko­vs­gaard har haft kla­re moti­ver bag støt­ten til S i Aal­borg. Han har smurt par­ti­et, for­di han får noget ud af det. Sådan ser han i hvert fald selv på det. Det doku­men­te­rer en læk­ket mail, som Fri­heds­bre­vet er i besid­del­se af. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her