Læk­ket mail afslø­rer rig­mands S‑støtte: “Har altid fået god behandling”

Aal­borg-borg­me­ster Tho­mas Kastrup-Lar­sen (S) har i fle­re måne­der været under beskyd­ning for at være lidt for tæt på S‑storsponsor og byg­ge­ma­ta­dor Jes­per Sko­vs­gaard. Nu kan Fri­heds­bre­vet for­tæl­le, at Jes­per Sko­vs­gaard har haft kla­re moti­ver bag støt­ten til S i Aal­borg. Han har smurt par­ti­et, for­di han får noget ud af det. Sådan ser han i hvert fald selv på det. Det doku­men­te­rer en læk­ket mail, som Fri­heds­bre­vet er i besid­del­se af. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.