Lob­bykrig for mil­li­o­ner: Borg­me­stre bekri­ger hinanden

Et stort anlægs­pro­jekt på den køben­havn­ske ves­tegn har fået kom­mu­ner til at bekæm­pe hin­an­den ved at føre en lob­bykrig, der har kostet mil­li­o­ner af kro­ner. Ånds­svagt og upro­duk­tiv brug af skat­te­kro­ner lyder kri­tik­ken fra ekspert. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her