Løk­ke hyl­der overenskom­ster, men i Mode­ra­ter­ne har de ikke teg­net en selv

Pen­sion, løn for over­ar­bej­de og til­lids­mænd. Det er nog­le af de ord­nin­ger, som ansat­te i Mode­ra­ter­ne må spej­de langt efter. Mode­ra­ter­ne har ellers læn­ge tur­ne­ret med et poli­tisk for­slag om overenskom­ster med til­lids­mænd som det helt sto­re omdrej­nings­punkt. Men de ansat­te i Mode­ra­ter­nes par­ti­se­kre­ta­ri­at har ingen overenskomst. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her