Mail afslø­rer: Igno­re­re­de ekstra sik­ker­hed inden histo­risk brand på Børsen

Fire in the historic building Børsen in Copenhagen Tuesday, April 16, 2024.. (Photo: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix)

I 2023 til­bød Hoved­sta­dens Bered­skab Dansk Erhverv en sam­ar­bejds­af­ta­le, der hav­de til hen­sigt at “redu­ce­re sår­bar­he­der og øge kund­ska­ben om fore­byg­gel­se og hånd­te­ring af bered­skabs­si­tu­a­tio­ner”. Det gjor­de de, efter en bran­da­larm var gået i Bør­sen. Men Dansk Erhverv vend­te aldrig til­ba­ge på tilbuddet 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her