Mat­ti­as Tes­faye udpe­ge­de per­son­ligt sin gode ven som for­mand for Trivselskommissionen

Da rege­rin­gen i som­me­ren 2023 ned­sat­te Triv­selskom­mis­sio­nen, der skal for­bed­re trivs­len blandt børn og unge, behø­ve­de de ikke lede læn­ge efter en for­mand. Ham fandt de nem­lig i den ansvar­li­ge bør­ne- og under­vis­nings­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­fay­es ven­ne­kreds. For­mand for anti­kor­rup­tions­or­ga­ni­sa­tio­nen Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal, Jes­per Olsen, adva­rer imod, at rege­rin­gens frem­gangs­må­de kan vir­ke mistænkelig. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her