Nær ven til for­modet ger­nings­mand bag mas­se­sky­de­ri: Han var ensom, over­ladt til sig selv og ønske­de hjælp

Den 22-åri­ge mand, der sid­der fængs­let på en luk­ket psy­ki­a­trisk afde­ling mistænkt for at stå bag det bruta­le mas­se­sky­de­ri i shop­ping­cen­tret Field’s i søn­dags, hav­de en snæ­ver omgangskreds, før­te en ensom til­væ­rel­se og ytre­de ønske om at få hjælp. Det for­tæl­ler en af hans få ven­ner i et inter­view med Fri­heds­bre­vet. På betin­gel­se af ano­ny­mi­tet — vi kal­der ham der­for Anders i den­ne arti­kel — sæt­ter han nu for før­ste gang ord på ven­ska­bet, måne­der­ne op til sky­de­ri­et og sel­ve den tragi­ske hæn­del­se, som han ikke begri­ber et sekund af. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her