Novo Nor­disk kør­te slag­til­bud på slan­ke­me­di­cin i Rusland, mens kri­gen hær­ge­de Ukraine

Novo Nor­disk love­de at sus­pen­de­re yder­li­ge­re mar­keds­fø­ring i Rusland efter Ukrai­ne-kri­gen begynd­te den 24. febru­ar sid­ste år. Fri­heds­bre­vets research viser, at medi­ci­nal­gi­gan­ten – stik imod sine løf­ter – før­te kampag­ne frem til okto­ber 2022, hvor rus­si­ske kun­der kun­ne få stor rabat på et popu­lært slan­ke­mid­del. Iføl­ge eks­pert udstil­ler det et dilem­ma. Novo Nor­disk afvi­ser, at der er tale om markedsføring. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her