Omstridt tea­ter­di­rek­tør blev afskedi­get to sted­er efter krænkelsessager

Efter bare to dage som nyud­peget medlem af Pro­jek­t­støt­teud­val­get for Scenekun­st i Statens Kun­st­fond trak kul­tur­min­is­teren sin beslut­ning om at gøre Lasse Bo Hand­berg til medlem af det pres­tige­fyldte udvalg tilbage. Det skete på bag­grund af flere hen­ven­delser fra branchen. “Jeg forstår, at der er noget, jeg skal forstå,” siger Hand­berg i den forbindelse til P1 og fork­lar­er, at han nu rækker ud for at få opklaret, hvad den man­glende tillid han­dler om. Ifølge Fri­heds­brevets oplysninger skulle årsagen til hen­ven­delserne være, at den tidligere tea­ter­di­rek­tør har flere krænkelses­sager i sin forhis­to­rie – og at krænkelses­sager i to til­fælde i 2019 var med til at koste Hand­berg top­poster, hvilket han i øvrigt blev ori­en­teret om. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.