Par­ti­er vil drop­pe gigan­taf­ta­le: Fir­ma­er tje­ner pen­ge på Palæsti­nas besat­te områder

Tre fir­ma­er, der leve­rer offent­li­ge trans­port­mid­ler til Dan­mark, har også for­ret­nin­ger i Palæsti­nas besat­te områ­der. Bare i Aar­hus kører 155 bybus­ser fra fir­ma­et CAF – og i år skal kom­mu­nen have leve­ret 56 fle­re elbus­ser fra fir­ma­et. De nye oplys­nin­ger får byrå­ds­med­lem Jan Ravn Chri­sten­sen (SF) op af stolen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her