Par­ti­fæl­le rystet over Mor­ten Løk­ke­gaard: “Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige”

Det er en dybt mærk­vær­dig rol­le, Ven­stres EU-par­la­men­ta­ri­ker Mor­ten Løk­ke­gaard har haft med sit lukra­ti­ve bijob som kri­se­rå­d­gi­ver for den kon­tro­ver­si­el­le rig­mand og stor­sponsor til Soci­al­de­mo­kra­ti­et Jes­per Sko­vs­gaard. Sådan lyder vur­de­rin­gen fra Ven­stres leder i Aal­borg, Jan Nymark Thay­sen, der udtryk­ker kri­tik af Mor­ten Løk­ke­gaard, efter Fri­heds­bre­vet fre­dag afslø­re­de, at ven­strepo­li­ti­ke­ren i det skjul­te råd­gav Jes­per Sko­vs­gaard om dona­tio­ner til Soci­al­de­mo­kra­ti­et og en ræk­ke andre ting, hvil­ket Løk­ke­gaard ind­kas­se­re­de mindst 109.500 kro­ner for i 2012 ved siden af sit vel­be­tal­te job som euro­pa­par­la­men­ta­ri­ker i Bruxelles. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her