Partifælle rystet over Morten Løkkegaard: “Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige”

Det er en dybt mærkværdig rolle, Ven­stres EU-par­la­men­tarik­er Morten Løkkegaard har haft med sit lukra­tive bijob som kris­eråd­giv­er for den kon­tro­ver­sielle rig­mand og stor­spon­sor til Socialdemokrati­et Jes­per Skovs­gaard. Sådan lyder vur­derin­gen fra Ven­stres led­er i Aal­borg, Jan Nymark Thay­sen, der udtrykker kri­tik af Morten Løkkegaard, efter Fri­heds­brevet fredag afs­lørede, at ven­stre­poli­tik­eren i det skjulte rådgav Jes­per Skovs­gaard om dona­tion­er til Socialdemokrati­et og en række andre ting, hvilket Løkkegaard ind­kasserede mindst 109.500 kro­ner for i 2012 ved siden af sit vel­be­talte job som europa­parla­men­tarik­er i Bruxelles. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.