Pri­vat advo­kat­fir­ma sko­v­ler fort­sat mil­li­ar­der ind fra sta­ten: “Den vær­ste af alle ordninger”

Det pri­va­te advo­kat­fir­ma Poul Schmith/Kammeradvokaten har vok­set sig for stort på grund af sin lukra­ti­ve og monopol­lig­nen­de afta­le med den dan­ske stat. Sådan har kri­tik­ken fra kon­kur­ren­ter og skif­ten­de rege­rin­ger lydt i åre­vis, men Kam­me­rad­vo­ka­ten sko­v­ler fort­sat mil­li­ar­der af skat­te­kro­ner ind, viser en gen­nem­gang fore­ta­get af Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her