Radi­ka­le vil­le tage sig god tid, men haste­de egen eks­pert­vur­de­ring af minksa­gen igen­nem på få timer: “Pin­ligt,” siger tid­li­ge­re landsformand

Fle­re frem­træ­den­de poli­ti­ke­re i det radi­ka­le bag­land var ellers klar på en uvil­dig advo­kat­vur­de­ring, efter kom­mis­sio­nen hav­de offent­lig­gjort sin beret­ning. Men iføl­ge TV 2 hav­de den radi­ka­le fol­ke­tings­grup­pe alle­re­de beslut­tet sig inden hoved­be­sty­rel­ses­mø­det om lør­da­gen, to dage efter offent­lig­gø­rel­sen, at Met­te Fre­de­rik­sen skul­le væl­tes. Søren Bald, der er tid­li­ge­re lands­for­mand for Radi­ka­le Ven­stre, er rystet over for­lø­bet, som han kal­der for pinligt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her