Røde og blå par­ti­er går ind i sag om selv­mord­s­tru­et og PTSD-ramt kvin­de, der i åre­vis blev næg­tet før­tids­pen­sion: “Kvin­dens sag viser, at loven skal laves om”

Sólbjørg Jakobsen (LA) Møde i Folketingssalen på Christiansborg Slot tirsdag den 13. december 2022. Folketinget skal blandt andet stemme om et beslutningsforslag vedrørende en uvildig advokatundersøgelse af ministres rolle i Minksagen.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix)

I sid­ste uge ind­kald­te Enheds­li­sten beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S) i sam­råd, efter Fri­heds­bre­vet kun­ne afdæk­ke, hvor­dan en selv­mord­s­tru­et og PTSD-ramt kvin­de i åre­vis er ble­vet afvist ret­ten til før­tids­pen­sion. Årsa­gen til afsla­get lød, at kvin­den var for syg til at bli­ve arbejds­prø­vet af sin kom­mu­ne. På den mod­sat­te fløj af Chri­sti­ans­borg væk­ker sagen også opsigt. Hos Libe­ral Alli­an­ce vil man nu brin­ge sagen op i Fol­ke­tin­gets beskæf­ti­gel­ses­ud­valg for at drøf­te, om loven bør laves om. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her