S‑borgmester i læn­ge ven­tet inter­view om skan­da­lesag: Hyre­de til­talt psy­ko­log i adskil­li­ge børnesager

Statsminister Mette Frederiksen (S) og borgmester i Tårnby Kommune, Allan S. Andersen (S), september 2021. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

For før­ste gang stil­ler Tår­n­bys soci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster, Allan S. Ander­sen, op til inter­view om den hef­tigt omtal­te skan­da­lesag i kom­mu­nens fami­lie­af­de­ling.  Gang på gang hyre­de kom­mu­nen den stærkt kon­tro­ver­si­el­le ikke-auto­ri­se­re­de psy­ko­log Micha­el Adam Guul til at under­sø­ge udsat­te fami­li­er. Rap­por­ter­ne er blandt andet ble­vet brugt i afgø­rel­ser om tvangs­fjer­nel­ser. Men arbej­det har vist sig at være fup og fidus. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.