S‑bykonge for­svandt i 39 dage — men han doku­men­te­re­de aldrig, at han var syg med stress

Hvis man er kom­mu­nal­po­li­ti­ker og er væk i mere end 14 dage på grund af eksem­pel­vis stress, skal man som udgangs­punkt doku­men­te­re, at man er syg. Men det gjor­de Aal­borgs borg­me­ster, Tho­mas Kastrup-Lar­sen (S), ikke, da han under stor medi­e­be­vå­gen­hed den 20. janu­ar i år meld­te ud, at han trak stik­ket på ube­stemt tid. Borg­meste­ren var syge­meldt fra den 20. janu­ar til den 28. febru­ar, men han ind­le­ve­re­de aldrig en læge­er­klæ­ring, oply­ser borg­meste­rens for­valt­ning nu til Fri­heds­bre­vet. Også borg­meste­ren selv bekræf­ter, at han aldrig fik lavet en erklæ­ring. Det tyder på, at borg­meste­ren og kom­mu­nen ikke har orden i penal­hu­set, lyder vur­de­rin­gen fra fle­re poli­ti­ke­re og eksperter. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.