Sårbare kostskolebørn kræver millionerstatning af staten efter massivt omsorgssvigt

18 tidligere elever på den skan­daler­amte og nu lukkede Havregår­den Kost­skole i Gillele­je kræver nu 5,4 mio. kro­ner i erstat­ning af stat­en. Ankla­gen og årsagen til kravet lyder på, at de har været udsat for umen­neske­lig og ned­værdi­gende behan­dling i strid med Den Europæiske Men­neskerettighed­skon­ven­tion. Sagen om Havregår­den kom frem i efteråret, da P1 Doku­men­tar kunne afs­løre, hvor­dan flere udsat­te børn helt ned til 11-års alderen i åre­vis har oplevet eksem­pler på vold, sek­suelle over­greb og selv­mords­forsøg på kost­skolen.  Her blev det også doku­menteret, hvor­dan visse tilsyns­myn­dighed­er ikke kendte til svigtet på skolen, mens andre myn­dighed­er vid­ste, hvad der foregik, men ikke advarede om det. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.