SF har hidtil mål­ret­tet samt­li­ge annon­cer på Face­book mod kvinder

Så er bal­let for alvor åbnet. For i dag er der lige præ­cis tre uger til, at vi skal stem­me om en afskaf­fel­se af EU-for­svars­for­be­hol­det. Pla­ka­ter­ne er hængt op i lyg­tepæ­le­ne, og kni­ve­ne er hvæs­set for­ud for den før­ste live-trans­mit­te­re­de tv-debat på DR med alle par­ti­le­der­ne i aften. Der­for har vores lil­le redak­tion her på Fri Valg igen gra­vet dybt i de poli­ti­ske bud­ska­ber og kampag­ner, som med for­ø­get kraft kastes i æte­ren. Alt sam­men for at bli­ve klo­ge­re på, hvor­for poli­ti­ker­ne siger, som de gør, og hvem de sær­ligt ønsker at tale til. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.