Skan­da­le­di­rek­tør blev afslø­ret i løg­ne før børsno­te­ring af techvirk­som­hed: Nu træk­ker inve­ste­rings­plat­for­men Nord­net sig og annul­le­rer alle hand­ler med aktien

Bør­sak­tu­el­le MeeW er i sto­re van­ske­lig­he­der, efter Fri­heds­bre­vet tirs­dag kun­ne afslø­re, at Armin Kavou­si har byg­get virk­som­he­den op på et spind af løg­ne. Armin Kavou­si er fær­dig som top­chef, men pro­ble­mer­ne er ikke for­bi for virk­som­he­den, der skal børsno­te­res i næste uge. Nu træk­ker inve­ste­rings­plat­for­men Nord­net sig fra note­rin­gen og annul­le­rer samt­li­ge købsordrer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her