Skan­da­le­di­rek­tør i techko­met tal­te usandt på aktio­nær­mø­de for­ud for børsno­te­ring: Kan udlø­se ret­ligt efterspil

Fri­heds­bre­vet kun­ne i sid­ste måned afslø­re, at Armin Kavou­si, stif­te­ren bag techvirk­som­he­den MeeW, aldrig har taget en påstå­et uddan­nel­se i neu­rovi­den­skab lige­som den dok­tor­ti­tel, han har pyn­tet sig med, er det pure opspind Nu er Armin Kavou­si for­tid i virk­som­he­den, børsno­te­rin­gen er skrot­tet, og MeeW er gået kon­kurs, men sagen kan vise sig langt fra slut. Kavou­sis usand­he­der på et aktio­nær­mø­de for­ud for børsno­te­rin­gen kan have ført inve­sto­rer­ne bag lyset, hvil­ket kan få ret­li­ge kon­se­kven­ser, lyder det fra professor. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her