Skan­da­li­se­ret direk­tør lok­ke­de fod­bold-rig­mand med ombord i børsfiasko

Den pro­fi­le­re­de rig­mand Jan Bech Ander­sen, der i offent­lig­he­den er kendt for at have været ejer af fod­bold­klub­ben Brønd­by I.F., var invol­ve­ret i tech-fia­sko­en MeeW, hvor han køb­te aktier, kort tid inden kort­hu­set faldt sam­men i marts i år. Det viser inter­ne mails, Fri­heds­bre­vet er kom­met i besid­del­se af. Rig­man­den trå­d­te på brem­sen og lag­de afstand til MeeW, da virk­som­he­dens stif­ter Armin Kavou­si blev afslø­ret i omfat­ten­de løgne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her