Skrækforstander på Havregården vraget efter 23 år i kommunalpolitik

For det mangeårige byrådsmedlem og tidligere for­stander på den skan­daler­amte og nu lukkede Havregår­den Kost­skole Morten Ulrik Jør­gensen, betød tirs­da­gens val­gre­sul­tat et farvel til kom­mu­nalpoli­tik.  Morten Ulrik Jør­gensen blev sid­ste år fyret og bortvist som for­stander på kost­skolen, efter DR kunne afs­løre, at der i åre­vis havde foregået over­greb, mis­brug og vold på skolen.  Og nu har væl­gerne i Grib­skov Kom­mune også fyret ham.  Under­ve­js i val­gkam­p­en opfor­drede flere poli­tikere og borg­ere i kom­munen, herun­der tidligere elever og lærere på Havregår­den, Morten Ulrik Jør­gensen til at trække sit kan­di­datur. Både på grund af DR’s afs­løringer, men også for­di den tidligere for­stander stadig efter­forskes af anklage­myn­dighe­den i Nord­sjæl­lands Poli­ti for sin rolle i kost­skolens skan­dale­sag.  Men dén opfor­dring har den erfarne lokalpoli­tik­er set stort på. Nu taler val­gre­sul­tater­ne sit tydelige sprog, men den tidligere for­stander er fort­sat tavs. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.