Socialdemokratisk stor­spon­sor involveret i grov sag om ube­talte millionregninger

“Hold da op, så får du nok at skrive om, hvis det er ham, det han­dler om.” Ordene kom­mer fra en lille entre­prenør, der man­gler at blive betalt. Men de kunne i virke­lighe­den lige så godt tilhøre en hvilken som helst anden direk­tør i en af de mange virk­somhed­er, der har brændt nallerne på at gøre for­ret­ning med en mand, der fig­ur­erer som en ud af ni på lis­ten over Socialdemokrati­ets største bidragsydere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.