Soci­al­de­mo­kra­tisk stor­sponsor invol­ve­ret i grov sag om ube­tal­te millionregninger

“Hold da op, så får du nok at skri­ve om, hvis det er ham, det hand­ler om.” Orde­ne kom­mer fra en lil­le entre­pre­nør, der mang­ler at bli­ve betalt. Men de kun­ne i vir­ke­lig­he­den lige så godt til­hø­re en hvil­ken som helst anden direk­tør i en af de man­ge virk­som­he­der, der har brændt nal­ler­ne på at gøre for­ret­ning med en mand, der figu­re­rer som en ud af ni på listen over Soci­al­de­mo­kra­tiets stør­ste bidragsydere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.