Soci­al­de­mo­kra­tisk stor­sponsor invol­ve­ret i grov sag om ube­tal­te millionregninger

“Hold da op, så får du nok at skri­ve om, hvis det er ham, det hand­ler om.” Orde­ne kom­mer fra en lil­le entre­pre­nør, der mang­ler at bli­ve betalt. Men de kun­ne i vir­ke­lig­he­den lige så godt til­hø­re en hvil­ken som helst anden direk­tør i en af de man­ge virk­som­he­der, der har brændt nal­ler­ne på at gøre for­ret­ning med en mand, der figu­re­rer som en ud af ni på listen over Soci­al­de­mo­kra­tiets stør­ste bidragsydere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her