Støt­te­par­ti ankla­ger top­mi­ni­stre for at lyve i Niels Holck-sag

Statsminister Mette Frederiksen, hendes mand Bo Tengberg og Narendra Modi under parade ved præsidentpaladset Rashtrapati Bhawan i New Delhi i Indien i forbindelse med statsministerens officielle besøg, lørdag den 9. oktober 2021. Statsministeren besøger Indien fra den 8.-12 oktober 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) og uden­rigs­mi­ni­ster Jep­pe Kofod (S) siger, at der ikke er nogen sam­men­hæng mel­lem Dan­marks nye grøn­ne, stra­te­gi­ske part­ner­skab med Indi­en og en mulig udle­ve­ring af våbens­mug­le­ren Niels Holck.  Men det er en for­kla­ring, der er opfun­det til lej­lig­he­den, mener Eva Flyv­holm, uden­rigs­ord­fø­rer hos Enheds­li­sten, der er en del af S‑regeringens par­la­men­ta­ri­ske grund­lag. “Det er helt åben­lyst løgn. Man kan også se, at det er udle­ve­ring, det hand­ler om for Indi­en,” lyder den søn­der­lem­men­de kri­tik fra Eva Flyvholm. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her