Svin­del­sig­te­de hand­ler ejen­dom med vete­ran fra bagmandspolitiet

Inter­ne doku­men­ter knyt­ter et svin­del­sig­tet par til en fal­lent fra finanskri­sen og en vete­ran i Bagmandspolitiet … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.