Syge børn ven­ter i telt for at komme på hos­pi­talet. “Ikke rimeligt”, siger Mette Frederiksen

Syge børn der ven­ter i et telt eller en skur­vogn, imens vin­ter­ve­jret uden­for byder på kulde og sne. Det er lige nu hverda­gen på børneakut­mod­tagelsen på Nord­sjæl­lands Hos­pi­tal, hvor per­son­ale­man­gel, den sti­gende coro­nas­mitte og mange syge børn har skabt et ekstra­ordinært pres på stuerne. “Vi er ramt af utroligt mange syge børn. Og så har vi sam­tidig haft sindssygt mange opsigelser, så vi har slet ikke per­son­ale og syge­ple­jer­sker nok til at tage os af de syge børn, der kom­mer ind,” fortæller tillid­srepræsen­tant Elis­a­beth Torp Martinsen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.