Tid­li­ge­re Aal­borg-borg­me­ster for­sva­rer druk­tur med event­chef: “Det var meget varmt”

I dag er der ingen, der kan sva­re på, hvad skat­tey­der­ne i Aal­borg Kom­mu­ne fik for pen­ge­ne, da kom­mu­nens event­chef køb­te 24 fadøl, drinks og vin til et sel­skab på fire. Ud over event­chef Søren Thorst delt­og pen­sio­ne­re­de kom­mu­nal­di­rek­tør Jens Kri­sti­an Munk samt kom­mu­nens davæ­ren­de vice­kom­mu­nal­di­rek­tør Jør­gen Lit­ske Peter­sen og Aal­borgs man­ge­åri­ge S‑borgmester Hen­ning G. Jen­sen i den våde mid­dag på restau­rant Strand­pavil­lo­nen. Alli­ge­vel mener Hen­ning G. Jen­sen, at det var helt på sin plads, at det tørsti­ge sel­skab tør­re­de reg­nin­gen af på bor­ger­ne i Aalborg. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her