Topdiplomat nåede 11 måneder som lobbyist – så kaldte lerduerne

Der blev ikke sparet på lovpris­ningerne, da det i sep­tem­ber sid­ste år blev offentlig­gjort, at Dan­marks ambas­sadør i Tysk­land, Fri­is Arne Petersen, for­lod Uden­rigsmin­is­teri­et efter 42 år i diplo­mati­ets tjen­este for at blive part­ner i lob­by­fir­maet Rud Ped­er­sen. Det blev et kort­varigt ægteskab på 11 måned­er mellem parterne, da Fri­is Arne Petersen har fået en mulighed, der var “mere spæn­dende.” Fremti­den lig­ger i lerduebranchen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.