Våbensælgers dagbøger afslører: Mærsk Mc-Kinney Møller havde sidste ord i forhandlinger om våbensalg

Den afdøde skib­sred­er Mærsk Mc-Kin­ney Møller, lan­dets største erhvervs­mand gen­nem tiderne, var tilsyneladende per­son­ligt involveret i flere af de våben­han­dler, som den Mærsk-ejede våben­fab­rik Dan­sk Indus­tri Syn­dikat fore­tog i efterkrigsti­den. Det vis­er omfat­tende dag­bogs­ma­te­ri­ale på tusind­vis af sider skrevet af syn­dikatets repræsen­tant i Asien, som Fri­heds­brevet har fået adgang til via den nu afdøde mands fam­i­lie. Fri­heds­brevet har sys­tem­a­tisk nær­læst og gen­nemgået dag­bogs­ma­te­ri­alet siden sep­tem­ber sid­ste år. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.