Vel­gø­ren­de orga­ni­sa­tion brug­te mil­li­o­ner på hotel­ler og fester – nu går kend­te til for­svar: “Det koster pen­ge at lave penge”

“Det koster pen­ge at lave pen­ge.” Sådan kan man sam­men­fat­te bud­ska­bet fra fle­re kend­te ambas­sa­dø­rer fra vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen KidsAid. En ræk­ke eks­per­ter mistæn­ker orga­ni­sa­tio­nen for at bru­ge for man­ge pen­ge på fester og for få pen­ge på at hjæl­pe syge og udsat­te børn, som KidsAid er sat i ver­den for. Lige­le­des har Civilsty­rel­sen bedt fon­den om at skrue ned for omkost­nin­ger­ne i frem­ti­den. Men nu tager en ræk­ke af orga­ni­sa­tio­nens kend­te ansig­ter KidsAid til for­svar. Det koster nem­lig pen­ge at lave pen­ge, lyder det. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her