Vild med vel­gø­ren­hed: Skat­tey­der­ne betal­te Claus Elm­ing for at under­hol­de udsat­te børn

Den kend­te tv-vært Claus Elm­ing har fun­det sig en lukra­tiv side­ge­sjæft. Vel­gø­ren­hed. Igen­nem vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen KidsAid har Elm­ing fak­tu­re­ret skat­tey­der­ne i Aar­hus tusind­vis af kro­ner for at stil­le op til et arran­ge­ment for udsat­te på et bosted. Det kan Fri­heds­bre­vet afslø­re på bag­grund af en aktind­sigt hos kom­mu­nen. Det er på trods af, at den tid­li­ge­re Vild Med Dans-vært tid­li­ge­re har bebu­det, at KidsAids man­ge ken­di­sam­bas­sa­dø­rer stil­ler op til vel­gø­ren­hed gra­tis. Over­for Fri­heds­bre­vet næg­ter både KidsAids sekre­ta­ri­ats­chef og besty­rel­ses­for­mand, at orga­ni­sa­tio­nen har haft noget at gøre med det skat­tey­der­be­tal­te arran­ge­ment, men Aar­hus Kom­mu­ne fast­hol­der, at de har købt en ydel­se af KidsAid i form af underholdning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her