12 topem­beds­mænd tager den gyld­ne sving­dør mel­lem sta­ten og Novo Nor­disk – “bekym­ren­de,” mener ekspert

Novo Nor­disk rek­rut­te­rer i stor stil fra embeds­vær­ket. Mindst 16 per­so­ner, hvoraf de fle­ste har haft leden­de stil­lin­ger, har i løbet af de sene­ste år skif­tet direk­te fra at arbej­de i mini­ste­ri­er og sty­rel­ser til at arbej­de i Novo Nor­disk, viser en kort­læg­ning, Fri­heds­bre­vet har lavet. Og det er “bekym­ren­de” og “åben­lyst pro­ble­ma­tisk”, mener SF og en eks­pert. For stør­ste­delen af de tid­li­ge­re che­fer arbej­der i dag med at påvir­ke det embeds­værk, de selv forlod. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her