Ægte­par kla­ge­de over mystisk jord­de­pot ejet af “Køge-Cal­le” – plud­se­lig tik­ke­de mil­li­o­ner fra skat­te­ly ind på deres konto

En sag om depo­ne­ring af jord, mil­li­o­ner fra skat­te­ly i Luxem­bourg og rock­er­for­bin­del­ser træk­ker nu trå­de til ejen­doms­ma­ta­doren Carl Richard Chri­sten­sen – også kendt som “Køge-Cal­le” fra TV 2’s doku­men­tar­se­rie Den sor­te sva­ne.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her