Dan­mark støt­ter Ruslands ambas­sa­de med mil­li­o­ner: “Det skri­ger til himlen”

Ruslands ambassade p p ÿsterbro p Kristianiagade

Mens den rus­si­ske ambas­sa­dør Vla­di­mir Bar­bin går i bre­chen for Rusland og for­sva­rer lan­dets krigs­hand­lin­ger i Ukrai­ne, behø­ver han og resten af Rusland ikke bekym­re sig om at beta­le ejen­doms­skat i Dan­mark de næste man­ge år. Det er der taget hånd om. På finans­lo­ven er der nem­lig afsat mil­li­o­ner til at beta­le den ejen­doms­skat, som Rusland ellers skul­le have betalt for lan­dets ambas­sa­de på Øster­bro i København. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.