Dan­mark støt­ter Ruslands ambas­sa­de med mil­li­o­ner: “Det skri­ger til himlen”

Ruslands ambassade p p ÿsterbro p Kristianiagade

Mens den rus­si­ske ambas­sa­dør Vla­di­mir Bar­bin går i bre­chen for Rusland og for­sva­rer lan­dets krigs­hand­lin­ger i Ukrai­ne, behø­ver han og resten af Rusland ikke bekym­re sig om at beta­le ejen­doms­skat i Dan­mark de næste man­ge år. Det er der taget hånd om. På finans­lo­ven er der nem­lig afsat mil­li­o­ner til at beta­le den ejen­doms­skat, som Rusland ellers skul­le have betalt for lan­dets ambas­sa­de på Øster­bro i København. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her