Dansk eks­perts mør­ke for­tid som diplo­mat i Rusland: Lån­te pen­ge til mystisk rus­ser, han “hav­de pro­ble­mer med”

Den pro­fi­le­re­de Rusland-ken­der Jens Wor­ning Søren­sen brug­te, mens han var gene­ral­kon­sul i Sankt Peters­borg, kon­su­la­tets pen­ge som sine egne, da han gav et lån på omkring 70.000 kro­ner til en “gam­mel for­ret­nings­kon­takt, som han hav­de lidt pro­ble­mer med”. Det kan Fri­heds­bre­vet nu afslø­re. Iføl­ge eks­pert udfor­drer sagen døm­me­kraf­ten hos Jens Wor­ning Sørensen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her