Dansk tech-komet afslø­ret få dage før børsno­te­ring: Stif­ter løj om dok­tor­ti­tel, kan­di­da­tud­dan­nel­se i neu­rovi­den­skab og udgav sig for at være for­sker uden belæg

Den 16. marts bli­ver der rin­get med klok­ken på bør­sen i Sto­ck­holm. Det dan­ske sel­skab MeeW står bag årets før­ste børsno­te­ring. Men bag sel­ska­bet gem­mer der sig et spind af løg­ne, som Fri­heds­bre­vet nu kan afslø­re. Stif­ter og admi­ni­stre­ren­de direk­tør Armin Kavou­si har fx aldrig taget en påstå­et uddan­nel­se i neu­rovi­den­skab – lige­som den dok­tor­ti­tel, han har pyn­tet sig med, er det pure opspind. Virk­som­he­den har der­med tur­ne­ret med falsk infor­ma­tion for­an poten­ti­el­le investorer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her