DF-pro­fil vej­led­te i at omgå loven for par­ti­støt­te på skjult opta­gel­se: “Det er jo for at lok­ke ham frem.”

Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen og Løsgænger Lars Løkke Rasmussen under Folketingets afslutningsdebat på Christiansborg, mandag den 23. maj 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Det var en tyde­ligt begej­stret Alex Ahrendt­sen fra Dansk Fol­ke­par­ti, der tog imod den tid­li­ge­re bed­ra­gri­døm­te Mads Grøn­lund Dine­sens til­bud om en ano­nym dona­tion på 50.000 kro­ner. Men hvis man skal tro Ahrendt­sens egen udlæg­ning af situ­a­tio­nen, er opta­gel­ser­ne bare et udtryk for godt sku­e­spil. Alex Ahrendt­sens mis­sion var nem­lig at “lok­ke svind­le­ren ud af busken”, da han over to sam­ta­ler vej­led­te Mads Grøn­lund Dine­sen i, hvor­dan han kun­ne omgå par­ti­støt­te­reg­ler­ne. En slags selv­tægt, som hav­de til for­mål at udstil­le, hvor langt den “svin­del­døm­te fyr” vil­le gå for at for­bli­ve ano­nym, selv­om græn­sen for ano­ny­me dona­tio­ner er 22.200 kroner. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her