Fri Finans uge 40: Det kan godt bli’ vildere

I Oden­se vil de have fly­ven­de robot-taxa, og de mener, at det kan rea­li­se­res inden for gan­ske få år. Ja, fak­tisk skal der kun gå to-tre år, før oden­se­a­ner­ne kan sæt­te sig ind i en dro­ne og tage turen til eksem­pel­vis Køben­havn – og end­da til en pris, der kan kon­kur­re­re med DSB. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her