Last­bi­ler dum­pe­de “ilde­lug­ten­de jord”: Kom­mu­ne modt­og i åre­vis kla­ger over mistæn­ke­ligt jord­b­jerg på Køge-Cal­les grund

I en årræk­ke modt­og Køge Kom­mu­ne kla­ger fra bekym­re­de bor­ge­re, der hav­de mistan­ke om, at der blev dum­pet foru­re­net jord hos en virk­som­hed i Borup lidt uden for Køge. Virk­som­he­den var ejet af ejen­doms­ma­ta­dor Carl Richard Chri­sten­sen – også kendt som “Køge-Cal­le” fra TV 2’s doku­men­tar­se­rie Den sor­te sva­ne.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her