Lob­byist afslø­ret i dob­belt­spil: Tord­ne­de mod sank­tio­ner i medi­er­ne, mens han var hyret til at for­sva­re oligarks stå­l­fa­brik i Danmark

Dan­marks tid­li­ge­re gene­ral­kon­sul i Sankt Peters­borg Jens Wor­ning Søren­sen er hav­net i en pro­ble­ma­tisk sag. I skar­pe ven­din­ger gik han til angreb på sank­tio­ner mod oligar­ker og tal­te varmt om rus­sisk stål i medi­er­ne. Hvad han ikke for­tal­te var, at han sam­ti­dig hav­de en hem­me­lig rol­le som lob­byist for Halsnæs Kom­mu­ne og en stå­l­fa­brik ejet af en rus­sisk oligark. En sag, hvor der til­med kan være brugt skat­te­kro­ner ulov­ligt. Det vir­ker til, at Jens Wor­ning Søren­sen hav­de et habi­li­tets­pro­blem, erken­der DR-chef nu. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her