Løvens Hule gjor­de dem beg­ge til fol­ke­e­je – nu beskyl­des de for at fuske sig til millioner

Mia Wag­ner og Anne Stam­pe Ole­sen, der beg­ge er kendt fra DR-pro­gram­met Løvens Hule, brug­te inte­ta­nen­de iværk­sæt­te­re som refe­ren­ce i ansøg­ning til at sco­re offent­li­ge mil­li­o­ner i støt­te til deres virk­som­hed Nor­dic Fema­le Foun­ders. Men fle­re af iværk­sæt­ter­ne undrer sig højlydt over at bli­ve nævnt af Nor­dic Fema­le Foun­ders, da de afvi­ser at have gen­nem­ført eller del­ta­get i for­løb hos fir­ma­et. Andre kri­ti­se­rer kva­li­te­ten af for­løb, de har været igen­nem. Det lig­ner urig­ti­ge oplys­nin­ger, som kan være svin­del, vur­de­rer eks­pert. Nor­dic Fema­le Foun­ders står på mål for alle iværk­sæt­te­re, de har brugt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her