Mini­sters spin­dok­tor ankla­ges for pro­ble­ma­tisk Novo Nordisk-dobbeltrolle

Inden­rigs- og sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­des (V) spin­dok­tor, Tho­mas Bil­le Win­kel, fik pla­ce­ret mini­ste­ren til et Novo Nor­disk-arran­ge­ment på årets Fol­ke­mø­de på Born­holm, som han selv hav­de været med til at udvik­le. Inden han fik job­bet som Løh­des spin­dok­tor, var han nem­lig lob­byist for Novo Nor­disk. Nu ankla­ger eks­pert og par­ti­er ham for at have en pro­ble­ma­tisk dobbeltrolle. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her