Omstridt direk­tør rek­rut­te­re­de pædo­fil i fængs­let: Blev ansat på til­bud for udsat­te borgere

Den sel­vud­nævn­te ildsjæl og vel­færds­di­rek­tør Met­te Gade­gaard jag­te­de ansat­te til sin kon­cern af offent­ligt finan­si­e­re­de behand­lings­til­bud i Her­sted­ve­ster Fængsel. Som Fri­heds­bre­vet tid­li­ge­re har beskre­vet, miste­de Gade­gaard en mil­li­ondyr behand­lings­op­ga­ve i fængs­let finan­si­e­ret af skat­te­kro­ner, efter hun udvi­ste “per­son­lig inter­es­se” i ind­sat­te. Nu kan Fri­heds­bre­vet så afslø­re, at hun brug­te sin pri­vil­e­ge­re­de adgang i Her­sted­ve­ster til at ansæt­te en af de ind­sat­te, så snart ved­kom­men­de hav­de afso­net en dom for incest. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her