Pro­fes­sor i hård kri­tik af medi­er i Lizet­te Ris­gaard-sag: Her er gen­nem­gan­gen af epi­so­der­ne, der fæl­de­de fagbossen

Fri­heds­bre­vet har gen­nem­gå­et de artik­ler i Ekstra Bla­det og Ber­ling­s­ke, der før­te til, at Lizet­te Ris­gaard trak sig som FH-for­mand i for­å­ret sid­ste år. Det viser sig blandt andet, at en af de cen­tra­le kil­der for­søg­te at få en fra­træ­del­ses­af­ta­le samt tavs­heds­klau­sul, inden han gik til medi­er­ne, hvil­ket ikke frem­gik af dæk­nin­gen. En pro­fes­sor udta­ler hård kri­tik af de to medi­ers artik­ler og sær­ligt bru­gen af totalt ano­ny­me cases fra den poli­ti­ske ver­den, som det iføl­ge pro­fes­soren er svært at efter­prø­ve tro­vær­dig­he­den af. Ber­ling­s­ke og Ekstra Bla­det afvi­ser al kritik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her