Til­ba­ge til fortiden

Mette Frederiksen p vej til partilederrunde. Valgaftenen efter folketingsvalg hos Socialdemokratiet p Christiansborg tirsdag den 1. november 2022. Tirsdag er der folketingsvalg i Danmark.. (Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix)

Kaos kom­mer i man­ge for­mer. Lidt før klok­ken et i nat stod det klart, at rød blok kan møn­stre et fler­tal, uden at skul­le skel­ne til Lars Løk­ke Ras­mus­sen, som ind­til aller­sid­ste øje­blik stod til at bli­ve kon­ge­ma­ger med de afgø­ren­de man­da­ter i hån­den. Men hvad så nu? Selv­om det rene, røde fler­tal jo umid­del­bart kun­ne vars­le kort pro­ces og hur­tig dan­nel­se af en ny rege­ring, kan det hele ende langt mere kao­tisk, end det måske umid­del­bart syner. Met­te Fre­de­rik­sen gik til valg med det erklæ­re­de mål at ind­gå en bred rege­ring henover mid­ten, og de kom­men­de dage vil vise, om hun rent fak­tisk mener det. Ræk­ker hun ud til Ven­stre og Kon­ser­va­ti­ve, som på for­hånd har afvist hen­des fri­e­ri, og hvad siger de? Eller har hun tænkt sig at lok­ke Lars Løk­ke Ras­mus­sen med ombord? Uan­set hvil­ken vej, Met­te Fre­de­rik­sen væl­ger, kan det bli­ve kaotisk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her